BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

18 listopad 2015

Bezpłatne warsztaty instruktażowe z zakresu wdrażania Modelowego Standardu Aktywnej Integracji

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej organizuje bezpłatne warsztaty instruktażowe z zakresu wdrażania Modelowego Standardu Aktywnej Integracji, które odbędą się w listopadzie 2015 r.

Cele warsztatów:

  • Nabycie kompetencji przeprowadzenia szkoleń przez pracowników (liderów) publicznych i niepublicznych instytucji pomocy i integracji społecznej z zakresu opracowania i realizacji programów rewitalizacji społecznej.
  • Poznanie metodyki prowadzenia szkoleń pt.: „Przygotowanie i realizacja partnerskich programów rewitalizacji społecznej” przy wykorzystaniu metody projektowej.
  • Rozwój umiejętności inicjowania i tworzenia partnerstw lokalnych, dla potrzeb konstruowania i realizacji programów rewitalizacji społecznej.
  • Rozwój wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia i realizacji kompleksowych działań/programów na rzecz społeczności lokalnych rewitalizowanych terenów zgodnie z Modelowym Standardem Aktywnej Integracji.

Warunki uczestnictwa:

  • Udział w warsztatach instruktażowych jest bezpłatny.
  • Organizator zapewnia uczestnikom nocleg oraz wyżywienie.
  • Organizator zapewnia uczestnikom bezpłatnie materiały szkoleniowe w tym materiały do samokształcenia.
  • Uczestnicy mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu.
  • Ubezpieczamy uczestników szkolenia i wizyt studyjnych od NNW.

Terminy szkoleń

18-20.11.2015 r. POZNAŃ
23-25.11.2015 r. OLSZTYN
23-25.11.2015 r. ZIELONA GÓRA
23-25.11.2015 r. WARSZAWA

23-25.11.2015 r. LUBLIN 

24-26.11.2015 r. KATOWICE

25-27.11.2015 r. WROCŁAW
25-27.11.2015 r. RZESZÓW

Kontakt:

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
Tel: 022 127 75 35 wew. 11, 14, 15
Mail: rekrutacja@cal.org.pl

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL realizuje warsztaty  na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z inicjatywy Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach oferty projektu pn.: „Rewitalizacja Społeczna”.

Formularz zgłoszeniowy_ dla NGO  

należy wysłać na adres:  rekrutacja@cal.org.pl,

Lena Chotkiewiczadres do korespondencji:
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
ul. Paca 40
04-386 Warszawa
22 121 59 10
22 127 75 35 wew.15
e-mail: lenach@cal.org.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: