BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6 październik 2014

Bezpłatne warsztaty szkoleniowe „Nasi sprawni”

Dwudniowe warsztaty szkoleniowe poświęcone wdrażaniu i upowszechnianiu ekonomii społecznej osób niepełnosprawnych.

 Fundacja Renesans z Zamościa organizacja z lubelskiej sieci ngo PPL LOS w ramach projektu „Nasi sprawni” dofinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2014 roku organizuje dwudniowe warsztaty poświęcone możliwościom funkcjonowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Zajęcia na warsztatach prowadzić będą wyspecjalizowani pracownicy Lubelskiego Oddziału PFRON, Państwowej Inspekcji Pracy, zaprezentujemy również dobre praktyki w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w spółdzielniach socjalnych.

Do udziału w szkoleniu Fundacja Renesans zaprasza: członków zarządów organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem osób niepełnosprawnych, członków grup samopomocowych, przedstawicieli samorządów , pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne lub zamierzających zatrudnić w najbliższym czasie takich pracowników oraz szczególnie osoby niepełnosprawne zainteresowane tą tematyką.

Warsztaty odbędą się w Pensjonacie-SPA Sosnowe Zacisze w Suśćcu w dniach 16-17.10.2014 rok.

Organizujemy dojazd zbiorowy z Lublina do miejsca warsztatów i z powrotem, osobom dojeżdżającym do Lublina na miejsce wyjazdu lub samodzielnie do miejsca szkolenia z sąsiednich powiatów zwracamy koszty podróży.

W załączeniu:

Zgłoszenie osoby

Zgłoszenie organizacji

Wniosek o zwrot kosztów podróży

Zgłoszenia w formie elektronicznej prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 10.10.2014 rok godz. 15.00.

Fundacja Renesans

tel. kontaktowy:501697603

fundacja.renesans.ngo@wp.pl

Zapraszamy na naszą stronę internetową:

www.fundacja-renesans.pl

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: