BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

29 lipiec 2015

Bezpłatnie pomagają prowadzić NGO!

Nowy innowacyjny projekt ma na celu wzbudzenie zainteresowania wśród osób niesłyszących prowadzeniem lub działalnością w stowarzyszeniach lub fundacjach. A wszystko po to by osoby niesłyszące miały taki sam dostęp do informacji, co osoby zdrowe.

Często spotykamy się z osobami głuchymi i niedosłyszącymi, którzy są zainteresowani tego typu działalnością, ale nie potrafią sobie poradzić z np. pisaniem pism urzędowych, czy też w kontaktach z innymi instytucjami, dlatego ich działania mają przeważnie charakter indywidualny oraz skupiają się na ograniczonej liczbie odbiorców. Ponadto istnieje wiele NGO prowadzonych przez osoby niesłyszące, które mają bardzo ograniczoną działalność lub przestają funkcjonować ze względu na bariery formalne lub komunikacyjne.

Projekt prowadzony przez Centrum Edukacji i Wsparcia „RES-GEST” ma przede wszystkim pomóc takim osobom oraz NGO w prowadzeniu tego typu działalności. Głównym celem jest wzbudzenie zainteresowania i uświadomienie takich osób, że pomimo barier komunikacyjnych mogą normalnie prowadzić stowarzyszenie lub fundację bez obaw, że nie przyniesie to pożądanych efektów. Dzięki wykładom w języku migowym udostępnianym na stronie internetowej glusi.tv oraz poradnikom wydawanym w formie płyt DVD przesyłanym do NGO działających na rzecz ON pozwoli osobom zainteresowanym dowiedzieć się jak założyć i prowadzić stowarzyszenie lub fundacje.

Mówiąc prostym językiem NGO to organizacje tworzone przez ludzi dla ludzi” – wyjaśnia Piotr Krupa sekretarz stowarzyszenia „Osoby, które chcą zajmować się tego typu działalnością, interesują się dobrem innych, mają na uwadze i dostrzegają występujące problemy społeczne”.

Projekt obejmuje m.in. cykl wykładów dotyczących zakładania, funkcjonowania i prowadzenia NGO udostępniane na prowadzonym portalu głusi.tv bezpłatne dwugodzinne dyżury on–line prowadzone 2 razy w tygodniu z pomocą kamery internetowej, dystrybucja poradnika w formie DVD, 6 – miesięczne wsparcie instytucjonalne dla 3 NGO założonych przez osoby niesłyszące.

W celu uzyskania informacji o projekcie prosimy o kontakt z Piotrem Krupa osobą odpowiedzialną za projekt: „Głusi zakładają NGO – poradnictwo i wsparcie” tel. 17 852 92 33, e-mail: ngo@resgest.pl

Z poważaniem,
Edward Pukło

Projekt „Głusi zakładają NGO – poradnictwo i wsparcie” jest realizowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: