BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 Luty 2012

Bezpłatny kurs umiejętności komputerowych ECDL dla osób niepełnosprawnych

Zajęcia będą prowadzone w ramach współpracy z Fundacją Apostolstwa Eucharystycznego Dzieci – Dzieciom. Rekrutacja na kurs trwa do 31.03.2012r.

Zajęcia odbywają się:
-Edycja I: 17 do 30 kwietnia 2012 ( I zjazd),  15 do 28 maja 2012r.(II zjazd),
-Edycja II: 16 do 29 października 2012 ( I zjazd), 13 do 26 listopada 2012r. ( II zjazd).

Adresatami Programu są osoby niepełnosprawne: – posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Uczestnicy zajęć mogą korzystać z pomocy opiekunów (zależnie od stanu zdrowia i sprawności ruchowej).

Program obejmuje

  • bezpłatne szkolenie z zakresu Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL core)
  • zajęcia rehabilitacji ruchowej – propozycja również dla opiekunów osób niepełnosprawnych,
  • warsztatach psychologicznych lub pedagogicznych – propozycja również dla opiekunów osób niepełnosprawnych,
  • zajęciach multimedialne w zakresie współtworzenia Internetowej Telewizji Niepełnosprawnych (ITN) 

Aby zgłosić się na zajęcia należy wypełnić i dostarczyć kwestionariusz zgłoszeniowy, test kwalifikacyjny  oraz orzeczenie o niepełnosprawności.

Kwestionariusz zgłoszeniowy, program oraz test kwalifikacyjny dostępne są na stronie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie.

Więcej informacji udziela:
Fundacja Dzieci – Dzieciom
Strachów 54; Nadliwie
05-281 Urle
Tel. 25 624 04 07
e-mail: fundacjadziecidzieciom@gmail.com.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: