BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1 lipiec 2019

Bezpłatny projekt pn. „Samodzielni” dla osób z niepełnosprawnością

FUNDACJA FUGA MUNDI zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie pn. „Samodzielni”.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

  • WARSZTATY PN. „TRENING MOTYWACYJNY I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH”
  • WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
  • PORADNICTWO SPOŁECZNE I PSYCHOLOGICZNE
  • PORADNICTWO PRAWNE
  • MOŻLIWOŚĆ BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W FORMACH AKTYWNOŚCI TAKICH JAK WYDARZENIA SPOŁECZNO-KULTURALNE, WYJŚCIA DO KINA, TEATRU ITP.

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

  • posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • nieaktywne zawodowo, w tym bezrobotne i poszukujące pracy;
  • zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego;
  • których stan zdrowia pozwala na udział w działaniach projektowych.

Oferujemy wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia dostosowane indywidualnie do Uczestników projektu.

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE !!!

KONTAKT: ul. Krochmalna 13/1, Lublin TEL. 81 534 82 90

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: