BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

28 styczeń 2019

Bezpłatny projekt szkoleniowy pn. „Akcja Aktywizacja”

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. w ramach projektu „Akcja Aktywizacja” zaprasza osoby zamieszkałe w województwie lubelskim do wzięcia udziału w projekcie szkoleniowym.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych (w tym rolników i ich domowników zarejestrowanych jako os. bezrobotne, zamierzających odejść z rolnictwa)  i biernych zawodowo,w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, należących do minimum jednej z poniższych grup: osoby 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby niepełnosprawne.

Uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:

1. Poradnictwo zawodowe.
2. Szkolenia zawodowe:

  • Systemy fotowoltaiczne/Opiekun osoby starszej  (96h szkolenia)
  • Grafik komputerowy (96h szkolenia)
  • Kucharz (120h szkolenia)
  • Spec. ds. księgowości i kadr i płac (96h szkolenia)
  • Tworzenie aplikacji internetowych (96h szkolenia)

3. Staże zawodowe.

4. Pośrednictwo pracy.

W ramach projektu zapewniamy:

– wykwalifikowaną kadrę trenerską,

– materiały szkoleniowe,

– możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,

– stypendium szkoleniowe i stażowe,

– badania lekarskie,

– zwrot kosztów dojazdu,

– catering podczas szkoleń.

Termin realizacji projektu 01.06.2018 r. – 31.07.2019 r.plakat
Biuro Projektu:
Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.
ul. Zielona 8, lok. 16, I piętro
61-851 Poznań
tel. kom.: 510 815 117
e-mail: caz@csi.info.pl

Źródło: www.old.csi.lublin.pl

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: