BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

17 Styczeń 2015

Bezpłatny warsztat umiejętności psychospołecznych

Fundacja Sempre a Frente zaprasza do uczestnictwa w 4-dniowych bezpłatnym warsztacie umiejętności psychospołecznych, którego doświadczanie pomaga budować relacje z ludźmi  w bardziej świadomy sposób. Warsztat odbędzie się w dniach 19-22 luty w Nasutowie k/Lublina. Termin zgłoszeń mija 1 lutego.

Do uczestnictwa w warsztacie zapraszamy osoby w wieku 19-25 lat z terenu woj. lubelskiego.

Warsztat będzie prowadzony metodami edukacji psychologicznej. Podczas warsztatu jego uczestnicy  wchodzą ze sobą w relacje, konfrontują się i wzajemnie modelują swoje zachowania. Są dla siebie wsparciem dla rozwoju i zmian. Charakter zajęć sprzyja otwieraniu się i wyrażaniu emocji w bezpiecznej, pełnej zaufania i akceptacji atmosferze. Sprzyja przełamywaniu oporów wobec innych.

Wiedzę i doświadczenia zdobyte podczas warsztatu uczestnicy mogą wykorzystać zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Dzięki warsztatowi masz szansę:
-zobaczyć siebie w oczach innych uczestników i dowiedzieć się, jak widzą Cię inni, jak postrzegają Cię w różnych sytuacjach i jakie uczucia wzbudzają w nich Twoje zachowania;
-lepiej zrozumieć siebie i rozpoznać powody, dla których w ten, a nie w inny sposób komunikujesz się z ludźmi i nawiązujesz z nimi relacje;
-doświadczyć siebie w różnych sytuacjach i emocjach, aby bardziej świadomie wchodzić w relacje z innymi;
-poćwiczyć rozpoznawanie własnych potrzeb i uczuć, poznać swoje schematy działania;
-rozwinąć empatię i umiejętność uważnego słuchania, zwiększyć umiejętność rozpoznawania uczuć i dostrzegania potrzeb innych osób;
-doskonalić swoje umiejętności interpersonalne
-poćwiczyć radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych i wyrażanie trudnych emocji w sposób nie urażający drugiej osoby;
-wzmocnić poczucie własnej wartości i przyjrzeć się potencjałom, które możesz w sobie rozwijać.

Trening obejmuje 40 godzin pracy warsztatowej.

Termin warsztatów: 19-22 luty 2015 (czwartek-niedziela)

Godziny zajęć:
Czwartek: 12.00 – 20.30
Piątek – Sobota: 9.00 – 20.30
Niedziela:9.00 –  17.30

W trakcie zajęć przewidziana jest czas na przerwę obiadową i przerwy kawowe.

Informacja pochodzi ze strony Fundacji Sempre a Frente

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: