BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

30 lipiec 2014

Bezpłatny wyjazdowy Warsztat Aktywizacji Społeczno-Zawodowej

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w bezpłatnym warsztacie wyjazdowym, który poprzez aktywizację społeczną i zawodową ma na celu zwiększenie motywacji do działania oraz szans na podjęcie zatrudnienia.

Organizator gwarantuje atrakcyjny program zajęć, zakwaterowanie, wyżywienie, wykwalifikowaną kadrę oraz miłą atmosferę.

Warsztaty Aktywizacyjne FAR

W ramach organizowanego warsztatu uczestnicy skorzystają min. z zajęć integracyjnych, rehabilitacyjnych, socjoterapeutycznych oraz zajęć rozwoju osobistego i zawodowego prowadzonych przez najlepszych specjalistów.

 

KRYTERIA UCZESTNICTWA W WARSZTACIE:

  • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym ze sprzężeniem,
  • wiek od 45 lat do: 59. r. ż. w przypadku kobiet, i do 64. r. ż. dla mężczyzn
  • status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo pozostającej bez zatrudnienia,
  • osoby nie korzystające ze wsparcia Warsztatów Terapii Zajęciowej lub Zakładów Aktywności Zawodowej.

 

Planowany termin: sierpień/przełom września. Miejsce: pojezierze włodawskie

 

Zgłoszenia lub pytania należy kierować do:

Karoliny Suszek i Magdaleny Szpyt

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

Biuro Regionalne w Lublinie

al. Kraśnicka 127/129

( II piętro, pok. 1) 20-718 Lublin

tel. 81 526 10 24

fax: 81 527 13 20

www.facebook.com/far.regionlubelski

www.far.org.pl/lubelskie

FAR-PFRON

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: