BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10 lipiec 2018

„Biblioteki otwarte dla wszystkich – szkolenia dla bibliotekarzy z obsługi niepełnosprawnego czytelnika i promocji”

Fundacja Szansa dla Niewidomych zaprasza pracowników bibliotek do udziału w projekcie „Biblioteki otwarte dla wszystkich – szkolenia dla bibliotekarzy z obsługi niepełnosprawnego czytelnika i promocji”.

Dla jakich bibliotek jest nasz projekt?

Biblioteki publiczne z całej Polski, przyjazne osobom niepełnosprawnym, posiadające pracowników chętnych do zdobycia nowej wiedzy z zakresu obsługi niepełnosprawnego czytelnika, pragnące promować swoją działalność i zachęcić niepełnosprawnych czytelników do częstszych wizyt.

Co biblioteka zyska w ramach projektu?

Pracowników dobrze przygotowanych do obsługi niepełnosprawnych czytelników. Zasób wiedzy z zakresu promocji, w szczególności pośród osób niepełnosprawnych. Zaangażowanie pracowników w projekt promocyjny, który przyciągnie nowych czytelników.

UWAGA! Termin naboru do projektu zostaje przedłużony do 15 lipca br. Dziękujemy za wszystkie dotychczasowe zgłoszenia i czekamy na kolejne!

Jednocześnie informujemy o zmianach, jakie zaszły w regulaminie i harmonogramie.

Zmiany w regulaminie:

Maksymalna liczba uczestników szkolenia: 20 osób. Możliwość wspólnego zgłoszenia kilku bibliotek z jednego województwa w ramach limitu miejsc na szkoleniu.

Zmiany terminów w harmonogramie:

Przyjmowanie zgłoszeń: 12.06 – 15.07.2018 r.

Ogłoszenie wyników naboru: 20.07.2018 r.

Ustalenie terminów szkoleń: 23.07 – 31.08

Przeprowadzenie szkoleń: 01.08 – 31.10.2018 r.

Promocja biblioteki w praktyce – wsparcie specjalisty ds. promocji: 01.08 – 06.12.2018 r.

Odpowiedzi na często zadawane pytania:

W każdym województwie zostanie przeprowadzone tylko jedno szkolenie (dla jednej lub kilku wspólnie zgłoszonych bibliotek). Szkolenie jest bezpłatne. Szkolenie zostanie zorganizowane w zgłoszonej bibliotece. W przypadku wspólnego zgłoszenia – jednej z kilku zgłoszonych. W szczególnym wypadku, gdy biblioteka nie posiada odpowiednich warunków do przeprowadzania szkolenia postaramy się zapewnić inne miejsce. Termin szkolenia zostanie ustalony z przedstawicielami bibliotek, musi się jednak mieścić w terminie 01.08 – 31.10.2018r.

http://www.szansadlaniewidomych.org

Logo-Szansa-dla-niewidomych

 

Koordynator projektu

Justyna Muszalska
e-mail: justyna.muszalska@szansadlaniewidomych.org
telefon: (22) 510 10 99

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: