BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22 Październik 2013

Bioniczny człowiek – cały z implantów – w Waszyngtonie

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW