BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

16 Czerwiec 2020

Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia „UroConti” nr 2/2020

Na łamach Biuletynu Stowarzyszenie prezentuje podejmowane przez organizację inicjatywy, informacje o postulatach oraz bieżącej działalności.

Kliknij w obrazek aby otworzyć Biuletyn.

Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia "UroConti" nr 2/2020

Źródło: uroconti.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: