BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5 Czerwiec 2019

Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia UroConti – numer 34 (maj 2019)

Na łamach Biuletynu Stowarzyszenie prezentuje podejmowane przez organizację inicjatywy, informacje o postulatach oraz bieżącej działalności.

Biuletyn ukazuje się raz na kwartał, ze względu na niskie koszty jest publikowany w wersji elektronicznej.

Biuletyn numer 34 maj 2019

Zapraszamy do lektury.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: