BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

28 Marzec 2012

Biznes bez barier

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny oraz Partnerzy projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie zapraszają do udziału w projekcie „Biznes bez barier”.

Celem projektu jest stymulowanie i rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatów: chełmskiego ziemskiego, włodawskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego oraz Miasta Chełma poprzez udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego i finansowego 20 osobom niepełnosprawnym (w tym min. 11 kobietom) z terenu objętego projektem na utworzenie 20 mikroprzedsiębiorstw. Okres realizacji projektu: 01.02.2012 r. – 31.10.2013 r.

W ramach projektu oferowane jest bezpłatnie:

1. Podstawowe wsparcie doradczo-szkoleniowe:

 • opracowanie Indywidualnych Planów Działania
 • indywidualne wsparcie doradcze
 • szkolenie grupowe „Własna firma” z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla 10-osobowych grup w Chełmie i Krasnymstawie
 • indywidualne wsparcie doradcze poszkoleniowe m. in. pomoc w opracowaniu wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z załącznikami i biznes planu oraz wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego – 12 godz. na osobę.

2. Wsparcie finansowe–środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości:

 • dotacja inwestycyjna w wysokości do 35 000 zł/osobę
  dla 20 uczestniczek/ów projektu.

3. Wsparcie pomostowe:

Specjalistyczne usługi szkoleniowo-doradcze udzielane przez 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej

 • doradztwo specjalistyczne – indywidualne konsultacje tematyczne oraz pomoc ad hoc, m. in. z zakresu rozliczania dotacji i wsparcia pomostowego
 • szkolenia grupowe dla 10-osobowych grup w Chełmie i Krasnymstawie:

Wsparcie finansowe

 • podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 800 zł/mies. wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej dla 20 uczestniczek/ów projektu,
 • przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości 800 zł/mies. wypłacane przez kolejnych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej dla 15 uczestniczek/ów projektu.
Kontakt:

Lokalne Biuro Obsługi Projektu w Chełmie: pl. Niepodległości 1, pok. 46

tel. 82 563 24 29

Lokalne Biuro Obsługi Projektu w Krasnymstawie: ul. Sobieskiego 3, pok. 15,

tel. 82 576 72 97, wew. 31,

lub pok. 220, tel. 82 576 13 80

Więcej Informacji na stronie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: