BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

24 styczeń 2018

Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy Lublin/Skarbu Państwa przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: