BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

30 Sierpień 2013

Brakuje surowicy przeciw tężcowi. Apteki nie chcą jej zamawiać

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW