BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22 Listopad 2019

Broszury – osoby niepełnosprawne a wymiar sprawiedliwości

Broszury  „Osoby z niepełnosprawnościami a wymiar sprawiedliwości””

Rekomendacje dla policji, straży miejskiej, prokuratury, sądu i organizacji pozarządowych” opracowane w ramach projektu „Wzajemne oswajanie” współfinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Śląskie Lokalnie.

Dwie wersje – standardowa i z powiększoną czcionką.

broszura rekomendacje policja prokuratura sąd ngo

broszura rekomendacje policja prokuratura sąd ngo większa czcionka

Hanna Pasterny

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: