BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

18 Maj 2014

Budżet Obywatelski w Lublinie – możesz zdecydować na co wydać publiczne pieniądze

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki podejmując współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną włącza się do akcji informacyjnej dotyczącej Budżetu Obywatelskiego w Lublinie.

Prezentacja bo – final-1 from Kinga Jarmołowicz

Co to jest Budżet obywatelski?

Budżet obywatelski, nazywany także budżetem partycypacyjnym, jest to część budżetu miasta, o której poprzez głosowanie bezpośrednio decydują mieszkańcy.

Informacja o Budżetach Obywatelskich realizowanych w innych miastach Polski.

Jaka kwota dostępna jest w ramach Budżetu obywatelskiego Lublina?

W procedurze Budżetu obywatelskiego mieszkańcy zadecydują o wydatkowaniu 10 mln zł. W ramach tej kwoty 5,5 mln zł przeznaczone będzie na tzw. projekty małe, których koszt realizacji nie może przekroczyć kwoty 0,5 mln zł. Reszta tej kwoty, tj. 4,5 mln zł, zarezerwowana jest dla projektów, których wartość mieści się w przedziale od 0,5 mln zł do 1,5 mln zł.

Jakie projekty można składać w ramach Budżetu obywatelskiego?

Do Budżetu obywatelskiego można zgłaszać projekty, które mieszczą się w zadaniach własnych gminy. Należy pamiętać, że teren na którym będą zlokalizowane musi należeć do Gminy Lublin, a realizacja wniosku musi się zamknąć w roku budżetowym (2015 r.)

Kto może złożyć wniosek?

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może złożyć każda osoba powyżej 16 roku życia, zamieszkująca na terenie Miasta Lublin.

Ile osób musi poprzeć wniosek?

Tzw. „projekty małe” (do 0,5 mln zł) muszą uzyskać poparcie minimum 20 osób, zaś tzw. „projekty duże” (od 0,5 do 1,5 mln zł) – co najmniej 40 osób.

Ile wniosków może złożyć jedna osoba?

Jedna osoba może złożyć dowolną liczbę projektów

Ile projektów może poprzeć jedna osoba?

Jedna osoba może wyrazić swoje poparcie – w postaci podpisu – dla dowolnej liczby projektów.

Gdzie mogę uzyskać pomoc w przygotowaniu formularza zgłoszenia projektu do Budżetu obywatelskiego?

Formularze zgłoszeniowe są dostępne:

www.obywatelski.lublin.eu,

www.budzetobywatelski.lublin.pl

w Biurach Obsługi Mieszkańców

wybranych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej (lista j.w).

Wszędzie tam można uzyskać także pomoc przy wypełnianiu wniosku.

Swoje pytanie można również wysłać mailem na adres: obywatelski@lublin.eu lub skorzystać z infolinii 81 466 1900, 81 466 1901.  Lista punktów informacyjnych znajduje się na stronie www.obywatelski.lublin.eu
W jakim terminie można złożyć wniosek?

Wnioski można składać od 30 maja 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.

Plakat Budżetu Obywatelskiego w Lublinie

Plakat Budżetu Obywatelskiego w Lublinie


 

Przedstawiciele LFOON-SW wezmą udział w spotkaniach skierowanych do mieszkańców naszego miasta, które odbywać się będą w poniedziałki w godz. 16.00 – 18.00 w wybranych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej:

Filia nr 1, Kościelna 7a
tel. 81 444-58-38, filia1@mbp.lublin.pl

Filia nr 2, Peowiaków 12
tel. 81 466-62-02, filia2@mbp.lublin.pl

Filia nr 3, Hutnicza 20
tel.81 746-29-63, filia3@mbp.lublin.pl

Filia nr 8, Zuchów 2
tel. 81 534-10-73, filia8@mbp.lublin.pl

Filia nr 10, Kleeberga 12 a,
tel. 81 747-10-23, filia10@mbp.lublin.pl

Filia nr 13, Grażyny 13,
tel. 81 525-08-85, filia13@mbp.lublin.pl

Filia nr 18, Głęboka 6
tel. 81 525-10-91, filia18@mbp.lublin.pl

Filia nr 19, Kunickiego 89,
tel. 81 745-31-44, filia19@mbp.lublin.pl

Filia nr 20, Krężnicka 125
tel. 81 750-09-26, filia20@mbp.lublin.pl

Filia nr 22, Kruczkowskiego 14
tel. 81 744-48-16, filia22@mbp.lublin.pl

Filia nr 26, Leonarda 18
tel. 81 525-64-39, filia26@mbp.lublin.pl

Filia nr 28, Nadbystrzycka 85
tel. 81 525-86-44, filia28@mbp.lublin.pl

Filia nr 29, Kiepury 5
tel. 81 741-92-94, filia29@mbp.lublin.pl

Filia nr 31, Nałkowskich 104a
tel. 81 744-71-69, filia31@mbp.lublin.pl

Filia nr 32 (Biblio), Szaserów 13-15
tel. 81 311-00-09, filia32@mbp.lublin.pl

Filia nr 34, Judyma 2a
tel. 81 466-59-12, filia34@mbp.lublin.pl

Filia nr 35, Bursztynowa 20,
tel. 81 311-00-02, filia35@mbp.lublin.pl

Filia nr 36, Zygmunta Augusta 15
tel. 81 311-00-16, filia36@mbp.lublin.pl

Filia nr 37, Bazylianówka 85
tel. 81 742-12-87, filia37@mbp.lublin.pl

http://bo-mbp-lublin.blogspot.com/2014/05/filie-mbp-wybrane-na-punkty-informacji.html

W trakcie spotkań mieszkańcy Lublina dowiedzą się jak poprawnie wypełnić wniosek, jakie są najczęściej zadawane pytania i co sprawia wnioskodawcom najwięcej kłopotów. Spotkania będą także okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania partnerstwa z osobami o zbieżnych celach.

Przedstawiciele LFOON-SW przybliżą zaś problemy niepełnosprawnych obywateli naszego miasta w sferze barier społecznych, komunikacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i architektonicznych. Zwrócą uwagę mieszkańców na fakt, że bariery te dotyczą również osób starszych oraz rodziców z małymi dziećmi a więc dużej część naszej społeczności.

 Mamy nadzieję, że dzięki temu wśród wniosków na wykorzystanie Budżetu Obywatelskiego znajdą się takie, które będą dotyczyły „łamania” barier występujących w naszym mieście.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW