BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

31 Październik 2012

Caritas Archidiecezji Lubelskiej organizuje szkolenia dla osób niepełnosprawnych

Caritas Archidiecezji Lubelskiej organizuje szkolenia: komputerowe, z języka niemieckiego, z podstaw dziennikarstwa oraz z komunikacji społecznej. Szkolenia skierowane są do osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie miasta Lublin i korzystających z pomocy MOPR. Zajęcia odbędą się w listopadzie i grudniu 2012 w Lublinie. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Więcej na stronie Caritasu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW