BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6 czerwiec 2014

Caritas Lublin – Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Od maja trwa rekrutacja do projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV”.

 

Kryteria przyjęcia do projektu są następujące:

Uczestnik projektu musi spełniać wszystkie poniższe warunki formalne:

– być w wieku od 16 lat do 59 lat (w przypadku kobiet), do 64 lat (w przypadku mężczyzn)

– być osobą nieaktywną zawodowo lub bezrobotną, jednym słowem niepracującą

– mieć orzeczenie o niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności:

a) znaczny stopień niepełnosprawności ruchowej (I grupa)

b) umiarkowany stopień niepełnosprawności ruchowej (II grupa) współwystępujący z innym schorzeniem.

W ramach projektu bezpłatnie oferujemy następujące formy wsparcia, zgodnie z Indywidualnym Planem Działania:

– staże (finansowane w ramach projektu)

– indywidualne szkolenia zawodowe

– warsztaty aktywizacji zawodowej

– pomoc w znalezieniu zatrudnienia

– indywidualne zajęcia praktyczne u pracodawcy

– szkolenia podnoszące kwalifikacje z kursem obsługi komputera

– transport i opiekę asystentów osób niepełnosprawnych w uzasadnionych przypadkach

– konsultacje z prawnikiem i innymi specjalistami

– pomoc psychologa i doradcy zawodowego

– wsparcie w kontynuacji nauki

 

Anna Gołąb

Regionalny specjalista ds. aktywizacji zawodowej ON
Biuro Projektu Caritas Polska w Lublinie

adres Al. Unii Lubelskiej 15,

20-108 Lublin

Tel.: 81 532 24 37

fax:  81 532 81 94

e-mail: lublin@sprawni.caritas.pl

www.sprawni.caritas.pl

 

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: