BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

relacje


21 Maj 2015

Chodzimy po Lublinie wygodnie

„Pieszy Lublin” to propozycja Fundacji Tu Obok sprzyjająca poprawie sytuacji pieszych w Lublinie, którą realizuje poprzez projekt „Miasto dla Ludzi”, w partnerstwie z Teatrem NN. W Filii Biblioteki Publicznej w Centrum Kultury zorganizowano warsztaty na temat indywidualnych potrzeb mieszkańców Lublina. czytaj dalej

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW