BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

28 Wrzesień 2011

Otwarcie Biura Karier w Zamościu

Dnia 28 września 2011 r. będzie miało miejsce uroczyste otwarcie Biura Karier w Zamościu, działającego w ramach zadania zleconego: „Biuro Karier – skuteczny element aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych” finansowanego ze środków PFRON. Projekt realizowany jest przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki w Lublinie. czytaj dalej

10 Wrzesień 2011

O Księżyc Twardowskiego

Przegląd Poezji Recytowanej i Śpiewanej Osób Niepełnosprawnych „O Księżyc Twardowskiego”  odbędzie się dnia 16 października w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Biszczy już po raz piąty.

Więcej na stronie:    WTZ Biszcza

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW