BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 Styczeń 2012

Centrum Organizacji Pozarządowych Domu Europy

Projekt „Centrum Organizacji Pozarządowych Domu Europy” jest realizowany w ramach Priorytetu V POKL ”Dobre Rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”. Projekt trwa od listopada 2011r. do października 2012r. i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: