BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

15 Grudzień 2011

Centrum Organizacji Pozarządowych Domu Europy

Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” realizuje projekt pt.: „Centrum Organizacji Pozarządowych Domu Europy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL.

Jego celem  jest usprawnienie funkcjonowania organizacji pozarządowych działających na terenie Lubelszczyzny poprzez kompleksowy pakiet szkoleń, indywidualne konsultacje z doradcami oraz budowanie Indywidualnego Planu Rozwoju organizacji. Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz osób poszukujących porady prawnej działających na rzecz danej organizacji.

Oferowane usługi realizowane będą przez Centrum Organizacji Pozarządowych działającego przy ul. Lipowa 3/20 w Lublinie w okresie styczeń – wrzesień 2012

Szczegółowe informacje dotyczące proponowanych działań oraz dokumenty rekrutacyjne dla organizacji i osób zainteresowanych do pobrania poniżej.

Biuro Projektu:
COP Domu Europy
ul. Lipowa 3/20
20-020 Lublin
tel. 609368008

Organizator Projektu:
Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Domu Europy”
ul. M. Skłodowskiej – Curie 5
20-029 Lublin
te. 81 463 17 13

http://www.domeuropy.lubelskie.pl

Formularz zgłoszeniowy organizacji pozarządowej – dla organizacji

Formularz zgłoszeniowy Uczestnika – dla uczestników

Regulamin Projektu Centrum Organizacji Pozarządowych

Zaproszenie do Projektu Centrum Organizacji Pozarządowych

Justyna Barwińska
Koordynator Projektu COP Domu Europy

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: