BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1 marzec 2017

Chełmianie, zgłaszajcie pomysły rozwiązań łagodzących skutki niepełnosprawności

Przy Prezydencie Miasta Chełm funkcjonuje kilka ciał doradczych. Jednym z nich jest Społeczna Rada ds. Osób niepełnosprawnych. Rada jest organem opiniodawczo – doradczym Prezydenta Miasta Chełm.

Aktualny skład Rady to:

1. Jolanta Konopko (Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „O uśmiech dziecka”) – przewodnicząca
2. Jacek Watrakiewicz (Integracyjne Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Prometeusz” w Chełmie) – wiceprzewodniczący
3. Agnieszka Michalska (Wydział Spraw Społecznych)– sekretarz
4. Ryszard Stawiarski (Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością i Ich Przyjaciół „Zbyszko” w Chełmie)- członek
5. Beata Chraścina (Polski Związek Niewidomych)– członek

Do zakresu działania rady, zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami, należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

3) ocena realizacji programów,

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Chełma do zgłaszania inspirujących pomysłów i rozwiązań, które pomogą złagodzić skutki niepełnoprawności.

Dostępnych środków finansowych na te cele jest dużo, jednakże dofinansowane są tylko przemyślane i dobrze przygotowywane pomysły, które wynikają ze zgłaszanych potrzeb i są wynikiem dobrych analiz istniejących problemów.

Propozycje prosimy zgłaszać do Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością i Ich Przyjaciół „Zbyszko” w Chełmie (ul. Partyzantów 40 pok. 203, tel. 784 195 637 ) lub do Pani Agnieszki Michalskiej ul. Obłońska 20, tel. 82 565 27 00.

Zapraszamy do współpracy

 

Tomasz Jędrzejewski

Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością i Ich Przyjaciół „Zbyszko” w Chełmie

ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm

tel. 798 918 323; 784 195 637

https://www.facebook.com/stowarzyszenie.zbyszko

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: