BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Artykuły powrót
13 czerwiec 2018

Chełmska Biblioteka Publiczna bez barier

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti jest dostępna i otwarta na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

ChBP-zdjęcie

www.chbp.chelm.pl

Z początkiem 2015 roku biblioteka główna rozpoczęła działalność w nowym budynku. Ulokowano w nim dotychczas istniejące działy (Wypożyczalnia Książek, Czytelnia Książek i Czasopism,Wypożyczalnia Zbiorów Audiowizualnych) oraz utworzono nowe w wydzielonych odrębnych pomieszczeniach, czyli Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci z atrakcyjną konsolą PlayStation 4 oraz Transgraniczne Centrum Edukacji Ekonomiczno-Społecznej, gdzie mieści się sala seminaryjna z ośmioma stanowiskami komputerowymi i drukarką 3D. Istniejące dotychczas działy również zmieniły swój wizerunek i poszerzyły ofertę, np. Wypożyczalnia Zbiorów Audiowizualnych wyposażona jest w gramofony japońskiej firmy Denon i ponad 15 tys. płyt, w tym winylowych, do słuchania na miejscu i wypożyczenia.

Dodatkowo nowy pawilon posiada salę widowiskową przeznaczoną dla 200 osób bogato wyposażoną w sprzęt audiowizualny, przestronną galerię wystawienniczą, minikino i wolny dostęp do komputerów z monitorami dotykowymi z bezpłatnym internetem.

Podobnie sytuacja wygląda z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, są one już standardem w instytucjach i placówkach publicznych (a przynajmniej tak powinno być), więc w nowoczesnym budynku windy wewnętrzne oraz dźwig osobowy zewnętrzny, odpowiednio przystosowane toalety, przejścia do wszystkich pomieszczeń bez progów i znormalizowanymi drzwiami – to nie powinno już zaskakiwać.

Warto jednak dodać, że posiadamy stanowiska dla osób z dysfunkcją wzroku, utworzone w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2013 r. dzięki dofinansowaniu na zadanie pod nazwą „Specjalistyczne stanowisko dla osób z dysfunkcją wzroku”, którego odbiorcami są osoby niewidome i niedowidzące. W ramach projektu utworzono dwa specjalistyczne stanowiska : 1. dla niewidomych i 2. dla niedowidzących. Zakupione zostały specjalistyczne zestawy komputerowe oraz e-lektory (czytaki), które będą wypożyczane wraz z książkami zapisanymi w odpowiednim formacie.

Działania podejmowane przez Chełmską Bibliotekę Publiczną im. Marii Pauliny Orsetti na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2017 roku.

1. Promocja debiutanckiej książki „Gra” 18-letniego Patryka Osieleńca – spotkanie zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Lepsze Jutro w ramach realizacji projektu pn. „Książka Patryka – promocja twórczości osób niepełnosprawnych”( 130 uczestników)

2. Wystawa „Igłą malowane” zorganizowana w ramach przeglądu twórczości uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ISON „Prometeusz” w Chełmie (50 uczestników)

3. Zakup audiobooków – 284 płyty

Wypożyczenia książki mówionej – 4464 wypożyczenia

Wypożyczenia czytaków – 28 wypożyczeń

4. Dostęp do specjalistycznego sprzętu komputerowego dla niewidomych – 4 użytkowników

5. Projekcje filmów z komentarzem audiodeskrypcyjnym dla osób z dysfunkcją wzroku – 7 projekcji (103 odbiorców)

6. Usługa dostarczania do domu książek osobom niepełnosprawnym – 41 odwiedzin (7 stałych odbiorców)

Obsługa specjalnych grup użytkowników – 11 zorganizowanych wizyt w ChBP ( 130 osób).

 

Anna Małysz

tel. 82 563 98 45

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti, ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm

www.chbp.chelm.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: