BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10 listopad 2016

Choroba rozwija się szybciej niż zapadają decyzje administracyjne. Pacjenci walczą o życie z bezdusznym systemem

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: