BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

24 Wrzesień 2014

Chory system leczenia Parkinsona: Zbędne hospitalizacje i absurdy z wszczepianiem stymulatorów

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW