BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

25 Luty 2014

Co z podręcznikami szkolnymi dla uczniów z niepełnosprawnościami?

Jak wiemy rząd przygotowuje podręczniki, których nieodpłatność znacznie odciąży budżety rodzin dzieci posyłanych do szkoły.

Ten znakomity pomysł nie uwzględnił jednak dzieci z niepełnosprawnościami, których edukacja często wymaga użycia podręczników specjalnie przystosowanych. Kwestia dotyczy oczywiście równych szans edukacyjnych i prawa do nauki bez względu na niepełnosprawność. W tej sprawie grupa przedstawicieli organizacji i badaczy wystosowała listy do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Pismo w sprawie podręczników dla dzieci z niepełnosprawnościami skierowane do MEN

Pismo w sprawie podręczników dla dzieci z niepełnosprawnościami skierowane do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 

Informacja pochodzi ze strony Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW