BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 Październik 2013

Coraz mniej pracy chronionej. Osoby z niepełnosprawnością stracą etaty?

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW