BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zapisz się na newsletter

17 Listopad 2017

Creator prowadzi rekrutację do projektów szkoleniowych

Rekrutacja do projektów skierowanych do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, wciąż są miejsca dla:
– osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, lub zaświadczeniem od lekarza psychiatry o korzystaniu z pomocy psychiatrycznej,
– osób długotrwale bezrobotnych,
– osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Urzędzie Pracy, ale opłacających KRUS (rolników, lub domowników z gospodarstwem do 2 ha).

Projekt składa się z indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego, szkolenia zawodowego oraz 5-miesięcznego stażu (wynagrodzenie 1440 zł netto). Uczestnikom przysługuje stypendium szkoleniowe (6,65 zł netto za godzinę obecności) oraz zwrot kosztów dojazdu podczas doradztwa i szkolenia.

Obecnie rekrutujemy na szkolenie gastronomiczne z egzaminem czeladniczym (120h) oraz komputerowe z egzaminem ECDL (80h).

Serdecznie zapraszamy do biura projektu przy ul. Jasińskiego 9 w Lublinie, tel. 512 366 060.

Aleksandra Smotrycka

a.smotrycka@creator-polska.eu

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW