BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

17 Listopad 2017

Creator prowadzi rekrutację do projektów szkoleniowych

Rekrutacja do projektów skierowanych do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, wciąż są miejsca dla:
– osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, lub zaświadczeniem od lekarza psychiatry o korzystaniu z pomocy psychiatrycznej,
– osób długotrwale bezrobotnych,
– osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Urzędzie Pracy, ale opłacających KRUS (rolników, lub domowników z gospodarstwem do 2 ha).

Projekt składa się z indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego, szkolenia zawodowego oraz 5-miesięcznego stażu (wynagrodzenie 1440 zł netto). Uczestnikom przysługuje stypendium szkoleniowe (6,65 zł netto za godzinę obecności) oraz zwrot kosztów dojazdu podczas doradztwa i szkolenia.

Obecnie rekrutujemy na szkolenie gastronomiczne z egzaminem czeladniczym (120h) oraz komputerowe z egzaminem ECDL (80h).

Serdecznie zapraszamy do biura projektu przy ul. Jasińskiego 9 w Lublinie, tel. 512 366 060.

Aleksandra Smotrycka

a.smotrycka@creator-polska.eu

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: