BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

12 październik 2015

Czas Na Nas – Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w Lublinie

 

Tradycyjnie już – tegoroczne obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego rozpoczęły się w Lublinie Mszą Św. sprawowaną o godz. 9.00 w Kościele Katedralnym. Wśród koncelebransów znaleźli się m.in. wieloletni duszpasterze środowiska osób niepełnosprawnych psychicznie: ks. Tadeusz Pajurek, ks. Bogusław Suszyło i ks. Waldemar Sądecki. Wygłoszona przez tego ostatniego homilia koncentrowała się na relacji osoby cierpiącej względem Krzyża – znaku zarazem poniżenia i zwycięstwa. W Jego perspektywie celowym jest zabieganie o to, by chorzy wyszli z cienia i mogli się stać pełnoprawnymi obywatelami. „Szukajmy w Krzyżu głębokiej motywacji, aby innym nieść pomoc, czynić świat bardziej ludzkim” – zachęcał ks. Waldemar Sądecki.

Zdjęcie 02

Po uroczystym przemarszu ulicami Królewską i Krakowskim Przedmieściem uczestnicy liturgii dotarli na Plac Litewski, gdzie rozpoczęła się część edukacyjna i artystyczna obchodów ŚDZP. Zanim na scenę weszli przedstawiciele nauk medycznych, zespoły muzyczne oraz twórcy i odtwórcy poezji, powitania licznie zgromadzonych na Placu Litewskim mieszkańców Lublina dokonał ks. Tadeusz Pajurek. Ideę Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego przybliżyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Lublin oraz Urzędu Wojewódzkiego. Idea ta – obejmująca zarówno popularyzację wiedzy o zdrowiu psychicznym, jak i wyrażenie solidarności z osobami chorującymi psychicznie – znalazła swoją konkretyzację w poświęconej istocie trialogu terapeutycznego, wygłoszonej przez ks. Bogusława Suszyło a przygotowanej przez prof. Andrzeja Czernikiewicza prelekcji. Na potrzebę wypracowania właściwego, tj. sprzyjającego zdrowieniu osób chorujących klimatu społecznego oraz na sukcesy w tym zakresie ośrodka lubelskiego wskazał w swoim przemówieniu dr Artur Kochański. „Zdrowienie wymaga od nas ciężkiej pracy, w której potrzebujemy siebie nawzajem” – konkludował mówca.

Wyjściem naprzeciw potrzebom osób chorujących oraz oczekujących bliższej informacji na temat chorób psychicznych mieszkańców Lublina było usytuowanie w łatwo dostępnym miejscu namiotu konsultacyjnego, gdzie można było spotkać się z lekarzami i terapeutami.

Część artystyczna to już rozgrzewające zgromadzonych, przeplatane aranżowanymi przez konferansjera zabawami integrującymi, występy muzyczne zespołów z ŚDS Bychawa, ŚDS MISERICORDIA (tercet: Darek, Przemek i Joanna wykonał 5 utworów), Joanny Kłopot z ŚDS w Końskowoli, ŚDS w Annopolu oraz zespołu PANDA MUSIC. Spośród członków Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY talent muzyczny ujawnił śpiewający w stylu hip hop i rap Damian Ziarkowski. Przedstawiciele ŚDS przy ul. Nałkowskich prezentowali wiersze Henryka Redkowiaka, zaś Zygmunt Marek Miszczak z LSJ własne utwory.

Ważną częścią imprezy był barwny kiermasz przedmiotów rękodzieła artystycznego, wyrobów użytkowych, obrazów (zainteresowaniem cieszyło się zwłaszcza stoisko LSJ, przy którym swoje osiągnięcia malarskie prezentowała Ewa Sadurska) i książek.

Głównym organizatorem imprezy było Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym MISERICORDIA, zaś jego partnerami: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM Lublin oraz Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej AM w Lublinie. Instytucje te zadbały o stworzenie klimatu sprzyjającego integracji licznie zebranych na Placu Litewskim osób chorujących i Ich rodzin ze społeczeństwem. Dobrą wizytówką uroczystości były roześmiane twarze jej uczestników, tańce i zabawy, poprzez które bliższymi stawały się sobie osoby pełno- i niepełnosprawne. Ujawniona w piątek 9. X. na Placu Litewskim w Lublinie radość osób chorujących psychicznie pozwala żywić nadzieję na stopniowe zburzenie barier, każących postrzegać osoby cierpiące jedynie lub przede wszystkim przez pryzmat Ich choroby.

no images were found

Anna i Zygmunt Marek Miszczak

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: