BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2 Październik 2014

Człowiek, który walczy z głuchotą. Prof. Henryk Skarżyński doktorem honoris causa UMCS

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW