BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 Wrzesień 2014

Cztery wersje adaptacji „Naszego elementarza” do potrzeb uczniów niepełnosprawnych gotowe!

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało cztery wersje „Naszego elementarza” dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

1. Adaptacja dla uczniów niewidomych w systemie Braille’

2. Adaptacja dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym

3. Adaptacja dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją.

4. Adaptacja dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się niesłyszących i słabosłyszących

Zaadaptowane podręczniki zostaną wydrukowane i przekazane do szkół zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez szkoły.

Wykonana została również wersja dla nauczycieli.

Więcej na temat podręczników na stronie Naszelementarz.men.gov.pl

 

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: