BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 Październik 2013

Czy powstanie stowarzyszenie osób po kryzysie psychicznym?

             Lubelscy pacjenci specjalistycznych poradni psychiatrycznych noszą się z zamiarem powołania stowarzyszenia osób po kryzysie psychicznym. Wolę taką wyrazili wstępnie w czasie odbytego dnia 8.X.2013 r. o godz. 17.00 spotkania, które miało miejsce w Ośrodku Ex Cordis przy ul. Furmańskiej 2 w Lublinie.

Osoby zmagające się z problemem psychicznym inspiruje funkcjonujące z powodzeniem w Krakowie analogiczne stowarzyszenie pn. „Otwórzcie Drzwi”. W trakcie wtorkowego spotkania zaproponowano cele przyszłej organizacji, koncentrujące się wokół potrzeby szeroko rozumianej samopomocy oraz przezwyciężenia negatywnej stygmatyzacji osób chorujących psychicznie. Wskazywano na niezbędność rozwinięcia poradnictwa prawnego, upodmiotowienia pacjentów poprzez umożliwienie im zabierania głosu na forum publicznym, aktywizacji społecznej i zawodowej, edukacji społecznej na temat problemów zdrowia psychicznego, współpracy z innymi podmiotami i in.

Inicjatywie patronuje Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, którego Prezes Artur Kochański był zarazem osobą prowadzącą wtorkowe zebranie. Kolejne ze spotkań pacjentów, zaplanowane na wtorek 22. X. o godz. 17.00 w siedzibie LSOZP przy ul. Gospodarczej 32 w Lublinie będzie już być może zebraniem założycielskim przyszłej organizacji.

Zygmunt Marek Miszczak

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW