BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

13 Czerwiec 2017

DARMOWE szkolenie z UPRAWNIENIAMI Instytutu Mechanizacji Budownictwa

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych zaprasza Panów po 30 roku życia na 110 godz. szkolenie z zakresu:
* MONTER IZOLACJI I RUSZTOWAŃ BUDOWLANYCH.

Szkolenie kończy się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji zawodowych Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
Koszt wyrobienia takiego uprawnienia na własną rękę waha się w granicach od 1000 do 1200 zł! U nas uzyskasz te uprawnienia w ramach projektu zupełnie BEZPŁATNIE!!!

Zdjęcie

W ramach projektu zapewnimy także:
– stypendium szkoleniowe (8,54 zł/godz)
– materiały szkoleniowe,
– doradztwo zawodowe,
– badania lekarskie,
– pośrednictwo pracy,
– dobrze płatne, 3-miesięczne staże 1750 zł brutto/miesiąc.

Szczególnie zapraszamy Panów:
– z orzeczeniem o st. niepełnosprawności,
– mających do 2 ha przeliczeniowych ziemi, bądź będących domownikiem rolnika.

Więcej informacji pod nr tel.:  733 300 621 bądź w biurze projektu w Lublinie przy ul. Krochmalnej 26A.

 

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: