BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

27 kwiecień 2017

Debata LUBLIN INSPIRACJĄ (OD) POKOLEŃ

W ramach Tygodnia Dialogu Międzypokoleniowego w Teatrze Starym w Lublinie odbyła się debata nt. dialogu międzypokoleniowego, jego podtrzymania i rozwoju.

Debata LUBLIN INSPIRACJ¥ (OD) POKOLEÑ

W programie poruszono następujące tematy:

Panel I: Czym jest dialog międzypokoleniowy:

Dialog międzypokoleniowy w sferze duchowej, jako nośnik wartości – wiary, kultury, norm;

Wymiana w sferze psychicznej – wzajemna odpowiedzialność za siebie;

Dialog w sferze społecznej – wymiana ról.

Zdjęcie

Panel II: Jak podtrzymywać i rozwijać dialog międzypokoleniowy?:

Wykluczenie cyfrowe – Jak budować dialog w erze cyfrowej;

Solidarność międzypokoleniowa w budowaniu lokalnej społeczności;

Budowanie relacji międzyludzkich, międzysąsiedzkich – co zrobić żeby nie zagubić więzi międzyludzkich, bliskich relacji.

W panelu wzięli udział: prof. dr hab. Iwona Niewiadomska – Kierownik Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej w Instytucie Psychologii KUL, prof. dr hab. Zbigniew Gaś – kierownik Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej WSEiI, dr Zofia Zaorska – założycielka pierwszej w Polsce Szkoły SuperBabci, dr Andrzej Wodecki – wykładowca w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie i Zespołu Szkół nr 1 im. W. Grabskiego w Lublinie.

Zdjęcie

Debata była miejscem gdzie realnie można było się spotkać, powiedzieć czego potrzebujemy. Edukacja także jest bardzo ważna, ale powinno znaleźć się miejsce do tego aby młodzi ludzie się wypowiadali swoim głosem. Korzystali i uczyli się z doświadczenia osób starszych a starsi czerpali jak najwięcej energii i pomysłów młodych. Współpraca młodości z doświadczeniem jest optymalnym sposobem na dobre funkcjonowanie społeczeństwa.

Zdjęcie

 

Kamil Artur Kuliński

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: