BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

13 Listopad 2019

Debata „Masterklasy – Żywa tradycja” z tłumaczeniem na PJM

Warsztaty Kultury w Lublinie, organizator Jarmarku Jagiellońskiego serdecznie zapraszają do udziału w debacie „Masterklasy – żywa tradycja” Jak twórca z twórcą – twórcy ludowi, ich odbiorcy i współpraca międzysektorowa, która odbędzie się 17 listopada 2019 w siedzibie instytucji na II piętrze w Sali widowiskowej ul. Grodzkiej 5a w Lublinie. Możliwość tłumaczenia spotkania na Polski Język Migowy.

Spotkanie będzie okazją do rozmowy o środowisku twórców ludowych oraz debaty na tematy związane z jego funkcjonowaniem. Uczestnicy zastanowią się, w jakim miejscu znajduje się obecnie twórczość ludowa i osoby, które się nią zajmują. W jaki sposób zmienia się podejście rzemieślników do wykonywanego przez nich zawodu oraz jakie są możliwe drogi rozwoju artystów tradycyjnych.

Spotkanie i debatę poprowadzi dr Ewa Klekot, antropolożka sztuki, posiadająca wykształcenie w dziedzinach archeologii i etnografii, zawodowo związana m.in. z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o rejestrację za pomocą formularza zgłoszeniowego. Lista miejsc ograniczona. Jeśli lista zgłoszeń przekroczy liczbę wolnych miejsc, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru uczestników debaty na podstawie informacji podanych w formularzu zgłoszeniowym.

Wideozaproszenie w Polskim Języku Migowym:

Plan debaty

14:15 Rejestracja uczestników
14:30 Rozpoczęcie spotkania, powitanie uczestników
14:40 Alena Pelechová (Słowacja, pisankarka, przedstawicielka ÚĽUV – Centrum Produkcji Sztuki Ludowej) – prezentacja dot. słowackich twórców tradycyjnych i działań ÚĽUV
15:10 Agnieszka Jackowiak (Polska, Nomad Service) i Grzegorz Gordat (Polska, plecionkarz) – prezentacje dot. doświadczeń związanych z kultywowaniem twórczości tradycyjnej
15:55 Przerwa kawowa
16:10 Alicja Mironiuk-Nikolska (Muzeum Etnograficzne w Warszawie), dr hab. Katarzyna Smyk (Przewodnicząca Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Paweł Onochin (Stowarzyszenie Twórców Ludowych), Edyta Ołdak (Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie”), Ewa Gołębiowska (Zamek Cieszyn) – wypowiedzi zaproszonych gości dot. kwestii ich roli wobec tradycyjnych twórców i ich działalności
16:50 Dyskusja

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.jarmarkjagiellonski.pl

Źródło: Facebook Masterklasy – Żywa tradycja | debata

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: