BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

15 październik 2016

Debata we Wrocławiu dla środowiska osób głuchoniewidomych

W czwartek 22 września 2016 roku zorganizowaliśmy (LFOON-SW) debatę dla środowiska osób głuchoniewidomych w ramach projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydarzenie miało miejsce w Hotelu InVite we Wrocławiu, gdzie osoby z niepełnosprawnością bez barier mogą dyskutować na tematy związane z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz o barierach jakie napotykają w życiu codziennym. Tak jak dzień wcześniej podczas debaty były zapewnione następujące udogodnienia:

  • tłumaczenie w Międzynarodowym i Polskim Języku Migowym
  • Symultaniczny Przekaz Tekstowy, czyli odzwierciedlenie treści mówionej w postaci relacji na ekranie,
  • pętla indukcyjna, tj. mechanizm przekazujący sygnał z mikrofonów bezpośrednio do aparatów słuchowych

Widok na ekran multimedialny. Na pierwszym planie moderatorzy, tłumacz języka migowego, siedzący za stołem ekspert z asystentką oraz uczestnicy debaty.

Swoim doświadczeniem na temat prawa osób głuchoniewidomych w odniesieniu do Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych dzielił się Pan Grzegorz Kozłowski, Przewodniczący Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym oraz Prezes Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących. Fotorelacja:

Autorzy: Paweł Limek

Fotografie: Kamil Artur Kuliński

Projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

stopka_all_small

 

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: