BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

17 październik 2016

Debata we Wrocławiu dla środowiska osób z niepełnosprawnością wzrokową

27 września 2016 roku we Wrocławiu odbyła się debata dla środowiska osób z niepełnosprawnością wzrokową. Była to najliczniejsza debata, spośród wszystkich które mieliśmy przyjemność organizować!

Tym razem wydarzenie miało miejsce w hotelu Ibis Styles Wrocław znajdującym się tuż obok Dworca Kolejowego Wrocław Główny, do którego osoby niewidome i niedowidzące miały ułatwione dojście.

Początek debaty. Widok na salę zza wysp roboczych z uczestnikami. W tle moderatorzy i ekran multimedialny.

Ekspertem zagranicznym debaty był Pan Sinan Tafaj, albański prawnik i obrońca praw człowkieka. Pan Sinan jest: Członkiem Zarządu Europejskiej Unii Osób Niewidomych, Przewodniczącym Albańskiego Stowarzyszenia Osób Niewidomych, Wiceprzewodniczącym Albańskiej Rady Narodowej ds. Osób Z Niepełnosprawnościami (członkiem-obserwatorem Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych). Fotorelacja:

Autorzy: Paweł Limek

Fotografie: Kamil Artur Kuliński

Projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

stopka_all_small

 

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: