BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

19 październik 2016

Debata we Wrocławiu dla środowiska osób z zaburzeniami i urazami neurologicznymi

Ostatnia debata środowiskowa we Wrocławiu była przeznaczona dla osób z zaburzeniami i urazami neurologicznymi. Miejmy nadzieję, że to nie koniec dyskusji na temat wdrażania KPON w tym rejonie.

Wydarzenie miało miejsce w Hotelu InVite we Wrocławiu, któremu serdecznie dziękujemy za wsparcie logistyczne oraz dopasowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Początek debaty. Widok na salę konferencyjną w kierunku ekranu multimedialnego. Liczni uczestnicy usadzeni przy podkowie.

Ekspertem zagranicznym tej czwartkowej debaty był Pan John Horan, brytyjczyk, osoba po udarze. John Horan specjalizuje się w antydyskryminacyjnym prawie pracy. Był pierwszym adwokatem, który otrzymał wskazówki od brytyjskiego Apelacyjnego Sądu Pracy dotyczące  praw osób z niepełnosprawnościami stawianych przed sądem i trybunałem. W 2016 roku znalazł się na liście Power 100 jako jeden z najbardziej wpływowych Brytyjczyków z niepełnosprawnościami. Jego poglądy spotkały się z zainteresowaniem brytyjskich mediów. Horan regularnie występował w wydawanej przez BBC audycji poświęconej osobom z niepełnosprawnościami Ouch! W 2003 roku otrzymał tytuł „Prawnika Pro Bono” przyznawany corocznie przez Radę Adwokacką. Fotorelacja:

Autorzy: Paweł Limek

Fotografie: Kamil Artur Kuliński

Projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

stopka_all_small

 

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: