BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 Listopad 2016

„Decydujesz, pomagamy”

„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”

Dobiegła końca realizacja  projektu  „Knowledge is power – Wiedza to potęga” realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz osób z upośledzeniem Umysłowym Koło w Łęcznej – PSOUU obecna nazwa  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Życie jest piękne i pełne nadziei. Obyśmy tylko serce dla siebie mieli.

W projekcie brali udział:Uczniowie ze  Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dratowie, Gimnazjum Publicznego w Ludwinie, Osoby niepełnosprawne,seniorzy z terenu powiatu łęczyńskiego.

Celem projektu było: integracja środowisk poprzez wzajemną naukę; wykorzystywanie swoich umiejętności, dzielenie się nimi z innymi.

Projekt obejmował :

  1. zajęcia plastyczne – ducoupage, florystyka;
  2. muzyczne- stare  piosenki ludowe, folkowe -wspólne śpiewanie, nauka, wykorzystanie wolnego czasu;
  3. zajęcia edukacyjne w zakresie wytwarzania podpałki ekologicznej do grilla, kominka, ogniska, pozyskiwanie surowców, proces wytwarzania;
  4. spotkanie podsumowujące realizowany projekt, spotkanie integracyjno – aktywizującego dla wszystkich beneficjentów.

Zdjęcie                                   Zajęcia edukacyjne w zakresie wytwarzania podpałki

Zdjęcie                                           Zajęcia edukacyjne w zakresie wytwarzania podpałki

Zdjęcia                                                Prace wykonane podczas zajęć plastycznych

Zdjęcia                                                                 Zajęcia muzyczne

Pani pedagog Justyna Miksiewicz-Zoch pracująca w obu szkołach okazała nam wielkie serce włączając się nie tylko w ten program z uczniami. Dzięki realizacji programu okazało się, że nawet działając kilka kilometrów od siebie można o sobie nic nie wiedzieć.

„Knowledge is power – Wiedza to potęga” to tytuł realizowanego projektu, ale jakże okazał się wymowny. Dzięki zajęciom mogliśmy zdobywać nową wiedzę i pogłębiać dotychczasową. Dyrektorzy wymienionych szkół bardzo pozytywnie ocenili podejmowane zadania edukacyjne w projekcie a uczniowie nie tylko zdobyli nową wiedzę w wielu zakresach, ale też zaprzyjaźnili się z wieloma osobami niepełnosprawnymi.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Janowicy prowadzi współpracę ze szkołami w zakresie wymiany doświadczeń, przekazywania dobrych praktyk, edukacji.

Realizacja projektu „Knowledge is power – Wiedza to potęga” rozszerzyła tę współpracę o kolejne szkoły, ośrodki i organizacje pozarządowe.W projekcie wzięło udział dużo więcej osób niż zakładaliśmy. Będzie on ciągle kontynuowany mimo swego zakończenia. Mamy już zaplanowane kolejne zajęcia, kolejne akcje.

Spotkanie integracyjno–aktywizujące to podsumowanie działań projektowych  dla wszystkich beneficjentów to wspólne występy zespołu „Bębnoludy”, uczniów, seniorów i osób niepełnosprawnych.

Zdjęcie

Podsumowanie działań miało miejsce podczas pikniku w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dratowie. W spotkaniu wzięły udział przedstawicielki marketu Tesco z Łęcznej z ul.Chełmskiej p. Katarzyna Sażyńska i p. Agnieszka Hijek. Kolejne  uroczyste spotkanie mimo zakończenia projektu odbędzie się 29 listopada w WTZ Janowica.

Zdjęcie

Realizacja programu społecznego Tesco – Sp. z o.o  i Fundacji Tesco Dzieciom to wyjście z pomocą do społeczeństwa, to pomoc potrzebującym i aktywnym, to dzielenie się własnym sukcesem.

„Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz. Każdy ma coś, co może dać innym”

Dzięki realizacji tego społecznościowego programu nawiązaliśmy współpracę z Bankiem Żywności i marketem Tesco w Łęcznej na ul. Chełmskiej. „Wiedza to potęga” nikt na pewno temu nie zaprzeczy, poprzez ten projekt wiemy dużo więcej i jesteśmy bardziej rozpoznawalni jako organizacja.

Dziękuję wszystkim, których poznaliśmy i poznamy poprzez ten projekt.

Dziękuję wszystkim  klientom i pracownikom marketu Tesco z Łęcznej z ul. Chełmskiej za okazywaną nam pomoc i zrozumienie.

Maria Lisek-Zięba

Logotypy do artykułu

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: