BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

28 Maj 2015

Innowacje w opiece nad seniorem

Dnia 25 maja bieżącego roku, odbyła się konferencja zorganizowana w ramach projektu „Innovage Project”. Wydarzenie to, odbyło się w Centrum Alzhaimera w Warszawie, pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Centrum Alzheimera

Konferencja podzielona była na dwa bloki tematyczne. Pierwszy, dotyczył problematyki nieformalnych opiekunów, którzy są szansą na rozwój opieki długoterminowej w Polsce. Tutaj, zostały poruszone tematy dotyczące między innymi: roli opiekuna nieformalnego nad osobą niesamodzielną oraz warunków uzyskania kwalifikacji w zawodzie opiekuna medycznego. W tej części spotkania, przedstawiony był jej główny cel, czyli prezentacja międzynarodowej platformy informacyjnej dla opiekunów nieformalnych i seniorów oraz główne założenia projektu.

Zdjęcie - system c-eye

Druga część spotkania, dotyczyła innowacji w opiece nad seniorem. W tym bloku tematycznym poruszane były zagadnienia odnoszące się do innowacyjnych metod wsparcia domowej rehabilitacji, nowej jakości neurorehabilitacji osób z zaburzeniami świadomości (system C-eye) oraz telemedycyny, czyli przyszłości opieki nad osobami niesamodzielnymi. Ponadto zostały również zaprezentowane systemy terapeutyczne dla osób z chorobą Alzheimera.

Zdjęcie - Europejska Fundacja Opieki

Realizacja projektu „Innovage Project” odbywa się w 27 krajach członkowskich przy współpracy INCRA oraz Stowarzyszenia Eurocarers. Za polską wersję platformy internetowej odpowiada Europejska Fundacja Opieki.

Sylwia Wolska

no images were found

Zdjęcia Kamil Artur Kuliński

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: