BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 Maj 2012

Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Warszawie

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jest inicjatorem Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Celem Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, ustanowionego w 1999r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU), jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości osób z tym rodzajem niepełnosprawności, a także zwrócenie uwagi na bariery (edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne itp.), które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia.

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną przypada oficjalnie na 5 maja. Data ta nie została wybrana przypadkowo. 5 maja w całej Europie obchodzony jest także Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Ze względu na rozległą strukturę PSOUU oraz mnogość lokalnych organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną przyjęło się, że uroczystości związane z Dniem Godności organizowane są przez cały maj. Centralne obchody realizowane przez Zarząd Główny PSOUU odbywają się w Warszawie. Ponieważ w tym roku 5 maja jest dniem kończącym długi, majowy weekend, Stowarzyszenie zdecydowało się przenieść warszawskie uroczystości na dni 11 i 12 maja.

Warszawskie dni Godności 11 i 12 maja 2012r.:

11 maja (piątek) w Akademii Pedagogiki Specjalnej (ul. Szczęśliwicka 40) odbędzie się OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA pt. „Godne, niezależne życie osoby z niepełnosprawnością intelektualną – wsparcie w samodzielnym mieszkaniu”.

12 maja (sobota)  o godz. 11:30 wyruszy „POCHÓD GODNOŚCI” spod Kolumny Zygmunta na Placu Zamkowym.

Więcej informacji na stronie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: