BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4 Sierpień 2014

Do dermatologa i okulisty tylko ze skierowaniem. Lekarze: „Jestem zdumiona”, „To utrudni życie pacjentom”

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW