BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

29 Kwiecień 2014

Do świadczenia pielęgnacyjnego liczy się termin powstania niepełnosprawności

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW