BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Artykuły powrót
31 Lipiec 2019

Dobroć płynąca z serca

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej po raz drugi uczestniczyło w Kampanii Społecznej Kilometry Dobra. 

Pomysłodawcą Kampanii jest Robert Kawałko, prezes Polskiego Instytutu Filantropii. Każda z organizacji, która przystąpiła do Kampanii Kilometry Dobra zbierała pieniądze na określony przez siebie cel.

Celem jakie postawiło sobie Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej było i jest zebranie funduszy na rozbudowę placówki WTZ o mieszkania wspomagane, chronione. 

 

Rozbudowana placówka dałaby szansę uczestnikom naszego Warsztatu Terapii Zajęciowej na samodzielne życie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. W razie choroby lub/i śmierci rodziców/opiekunów zapewniałaby całodobową opiekę i pomoc w codziennym funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na terenie powiatu łęczyńskiego nie funkcjonuje placówka zapewniająca całodobową opiekę dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Kampania prowadzona była za zgodą Ministerstwa Cyfryzacji pod patronatem Starosty Łęczyńskiego i Burmistrza Łęcznej.

W ramach przeprowadzonej kampanii do 3.06.2019 r. zebraliśmy kwotę brutto – 66.145,00 zł co stanowi 1503, 29 metrów Dobra a w czasie kontynuacji zbiórki do 29.07.2019 r. zebrana została kwota 80000,00 zł.

Zarząd Koła, członkowie stowarzyszenia, uczestnicy Warsztatu bardzo serdecznie dziękują wszystkim darczyńcom za wsparcie, okazane serce, dobroć.

Nie czekaj na chwilę dogodną
Czyń dobro, czy możesz czy nie
Obdarzaj osobę przygodną
Myśl o tym na jawie i śnie (…)

Szczególne podziękowanie pragniemy złożyć Państwu Annie i Wojciechowi Adamskim, którzy wspierają Janowickie Kilometry Dobra, ich udział w tym roku to 55,45 Metrów Dobra. 

Czasami wystarcza…
jeden promień słońca…
jedno miłe słowo…
jedno ciepłe spojrzenie…
wyciągnięta dłoń..
jedno pozdrowienie.
jeden uśmiech…
Potrzeba tak mało, by uszczęśliwić tych, 
którzy znajdują się obok nas.

Jesteśmy też pod wielkim wrażeniem za okazaną Dobroć przez Panią Anię Adamską, która zwiększyła nasze środki na inwestycje o 3000,00 zł. Uprzedziła swoich znajomych, że w czasie imienin – Anna, zamiast kwiatów imieninowych czy prezentów przyjmować będzie pieniądze z przeznaczeniem na „Janowickie Kilometry Dobra”. Pani Aniu wielkie, wielkie dzięki  🙂 Dziękujemy wszystkim, którzy zrozumieli gest Pani Ani i dołączyli do grona ludzi niosących Dobro. 

Pani Aniu życzymy Pani wielu Łask Bożych,  wszystkiego dobrego każdego dnia i moc zdrowia.

M.Lisek-Zięba

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: