BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

25 marzec 2018

Dobroczynność, wiosna i aktywność

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej aktywnie uczestniczy w Kampanii Społecznej Kilometry Dobra.16 i 21 marca 2018 r. odbyły się kolejne wyjazdy zespołów „Figiel”, „Bębnoludy” i solisty Łukasza Liska z WTZ w Janowicy do Szkół Podstawowych w Nadrybiu i Piasecznie. Wyjazdy mają na celu aktywowanie społeczności szkolnej do włączenia się w Kampanię Społeczną Kilometry Dobra.

Nadrybie 16 marca 2018

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nadrybiu Maria Paryła i przewodnicząca Zarządu Koła PSONI w Łęcznej Maria Lisek-Zięba rozpoczęły Kampanię Społeczną „Kilometry Dobra” w szkole. Społeczność uczniowska, rodzice, nauczyciele zostali zapoznani z celem prowadzonej kampanii.

Zdjęcie

Nadrybie –Zespół „Figiel” i dyrektor szkoły

Zespół „Figiel” zaprezentował spektakl „Bezdenna sadzawka”, zespół „Bębnoludy” wędrówkę muzyczną z melodiami świata a Łukasz Lisek repertuar dedykowany kobietom. W każdym miejscu w którym prowadzona jest kampanie Łukasz wykonuje również hymn „Kilometry dobra”.

Spektakl „Bezdenna sadzawka” ukazuje kobietę, Magdę, kochającą tylko pieniądze, nie lubiącą ludzi i wszystkiego co ją otacza, ona wszystko przelicza na pieniądze. Niegodziwość kobiety doprowadziła ją do zguby, ginie razem z zapadającym się kościołem w wodach sadzawki.

Zdjęcie

Uczniowie w Nadrybiu z wielkim zainteresowaniem oglądali cały program artystyczny.

Zdjęcie

Była też wspólna wędrówka muzyczna uczniów i nauczycieli z zespołem „Bębnoludy”. Po zakończeniu występów na ręce dyrektor Marii Paryły przekazane zostały skarbonki, drobne upominki dla uczniów oraz złożone zostały życzenia świąteczne.

Zdjęcie

Uczestnicy WTZ i dwie panie Marie w Nadrybiu

Piaseczno 21 marca 2018

Pierwszy dzień wiosny to kolejne aktywne działania w Szkole Podstawowej w Piasecznie. O akcji naszego stowarzyszenia wszyscy już wiedzieli. Dyrektor szkoły Elżbieta Wróbel uczestniczyła w konferencji organizowanej przez stowarzyszenie w trakcie której nastąpiło rozpoczęcie Kampanii Kilometry Dobra.

ZdjęcieMaria Lisek-Zięba i dyrektor szkoły Elżbieta Wróbel

Przewodnicząca stowarzyszenia i kierownik WTZ w jednej osobie przedstawiła wszystkim zebranym czym zajmuje się stowarzyszenie i Warsztat Terapii Zajęciowej w Janowicy.

Oczywiście przedstawiła zebranym również ideę Kampanii Kilometrów Dobra, jaką jest zebranie środków finansowych na rozbudowę ośrodka o „Całodobowy Dom Rodzinny” w Janowicy.

Zdjęcie

Uczniowie w szkole w Piasecznie

Kilometry Dobra to stworzona w Polsce międzynarodowa kampania dobroczynna, jedyna w której co roku mogą wziąć udział organizacje z całego świata. Jej pomysłodawcą jest Robert Kawałko, prezes Polskiego Instytutu Filantropii.

Zdjęcie

Postać ze spektaklu – Magda ze swoimi pieniędzmi

Aktywność, wrażliwość, zrozumienie jakie wykazali uczniowie, nauczyciele, rodzice bardzo nas wzruszyła. Odebraliśmy 2 skarbonki, kolejna została w Piasecznie. W Piasecznie naprawdę chcą pomagać. Dziękujemy Wam wszystkim za otwartość i wielkie zaangażowanie. My też włączymy się w Wasze świętowanie, które będzie miało miejsce 4 czerwca 2018 r. ale o tym będziemy pisać później.

Zdjęcie

Rodzice uczniów Szkoły w Piasecznie zorganizowali kiermasz ciast. Zebrane fundusze przekazane zostały na ręce przewodniczącej Koła, Marii Lisek-Zięby. W sumie przekazanych zostało 765,00zł . W szkole można było też nabyć prace uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy.

Zdjęcie

Kiermasz ciast

Fundusze zebrane przez szkołę w Piasecznie w ramach kampanii „Kilometry Dobra”, zostały wpłacone na konto, a wpłatę można zobaczyć na oficjalnej stronie Kampanii.

Konto na które można wpłacać środki finansowe wspierając Janowickie Kilometry dobra to: 41 8693 0006 2001 0000 3812 0001. W chwili obecnej zebraliśmy na nasz cel – 9408.90 zł co stanowi – 213,84 metrów DOBRA. Na pamiątkę spotkania uczniowie zostali obdarowani pracami wykonanymi przez uczestników naszego Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Gospodarze szkoły przy pomocy Rady Rodziców przygotowali dla nas słodki poczęstunek w postaci pysznych ciast.

Cała Kampania prowadzona jest pod patronatem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka a ambasadorem Kampanii jest Pan Andrzej Kita – honorowy konsul Republiki Mołdawii w Lublinie.

„Żyć to znaczy dziękować za słoneczny blask i miłość, za ciepło i czułość, których jest tak wiele w ludziach i rzeczach.” Phil Bosmans

Dziękujemy uczniom, Radzie Pedagogicznej, rodzicom, wolontariuszom, Paniom dyrektorkom obu szkół za podjęte działania.

Maria Lisek-Zięba

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: