BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6 luty 2018

Dom „Senior WIGOR”

31 stycznia 2018 r. Pracownicy i Uczestnicy Dziennego Domu „Senior Wigor” w Bogdance świętowali mały Jubileusz, 1 rocznicę powstania Domu.

Zdjęcie

Na uroczystość gospodarze zaprosili wiele osób min: swoich sąsiadów, sołtysa, radnych Gminy Puchaczów i pracowników, organizacje pozarządowe z którymi współpracują. Zaproszeni odpowiedzieli licznym przybyciem.

Po powitaniu gości nastąpiła prezentacja działalności Domu.

Zdjęcie

Pani Ewa Kazimierczak – Kierownik POS w Puchaczowie i Domu Dziennego „Senior-Wigor” powiedziała między innymi „… realizowane zadanie jest współfinansowane ze środków od Wojewody w ramach Programu Wieloletniego „Senior+ na lata 2015-2020” i służy seniorom. Czekają na nich opiekunowie, którzy starają się zapewnić im nie tylko niezbędne wsparcie, ale również zagospodarować czas w jak najpełniejszy i najciekawszy sposób, w specjalnie do tego celu przystosowanych i przestronnych pomieszczeniach …”

Zdjęcie

Seniorzy podczas zajęć

Pani Katarzyna Wójcik-Kęcik, Sekretarz Gminy Puchaczów reprezentowała gospodarza Gminy wójta, Pana Adama Grzesiuka. Z ust Pani sekretarz padło bardzo wiele ciepłych słów skierowanych do pracowników, wolontariuszy i seniorów.

Zdjęcie

Pracownicy Dziennego Domu „Senior Wigor” obdarowani zostali przez panią kierownik słodkim „conieco” i symbolicznym kwiatkiem.

Zdjęcie

Pani kierownik pamiętała też o tych co w minionym roku współpracowali z placówką. Wśród współpracujących w 2017 r. z seniorami była placówka Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej Warsztat Terapii Zajęciowej w Janowicy. Podziękowanie skierowane zostało na ręce pani kierownik Warsztatu i przewodniczącej Zarządu Koła PSONI w jednej osobie. Seniorzy uczestniczyli w projekcie realizowanym przez Koło PSONI w Łęcznej „Super naturalnie – nie jestem sam”. W ramach projektu uczestniczyli:

  1. w zajęciach plastycznych – nowe formy, wykonywanie kwiatów ozdób,
  2. w zajęciach muzycznych – nauka tańca, gry na instrumentach perkusyjnych,
  3. w zajęciach ekologicznych dotyczących pozyskiwania surowców wtórnych, ochrony środowiska, wytwarzania podpałki do rozpalania w piecu, grillu, kominku.

„Człowiek może wytrzymać tydzień bez picia, dwa tygodnie bez jedzenia, całe lata bez dachu nad głową, ale nie może znieść samotności. To najgorsza udręka, najcięższa tortura”   Paulo Coelho

Kolejny punkt świętowania to występ artystyczny Justyny Abramik i występ seniorów.

Zdjęcie

Był też czas na życzenia i przemówienia zaproszonych gości. Głos zabrali między innymi: Starosta Powiatu Pan Roman Cholewa, Maria Lisek-Zięba – kierownik WTZ w Janowicy, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w Nadrybiu, dyr. GOK w Puchaczowie …

Zdjęcie

Po części artystycznej nadszedł czas na tort jubileuszowy oraz poczęstunek. Obecni księża ks. Michał Surowiec z Nadrybia i ks. Adam Siomak z Puchaczowa odmówili z zebranymi modlitwę oraz udzielili błogosławieństwa obecnym.

W wędrówce przez nasze życie, każdy nasz kolejny krok wypływa z wcześniejszych doświadczeń, ale jednocześnie zmierza ku czemuś nowemu. To nowe dało się zobaczyć w Dziennym Domu Seniora w Bogdance. Prezentacja multimedialna i zawarte w niej wypowiedzi seniorów, o swoim pobycie w Senior-Wigor, co im to daje, co się zmieniło, dlaczego tam są, nie wymagają komentarza. To Ich nowy dom, to miejsce gdzie mogą dzielić się z sobą swoimi umiejętnościami, radościami czy też smutkami. Dom to „okno na świat”, to spojrzenie na swoje życie z innej perspektywy, to aktywność szeroko rozumiana.

Kochani wiele jeszcze przed nami, myślę, że zrealizujemy wspólnie jeszcze nie jeden projekt, drzwi naszej placówki są dla Was zawsze otwarte. Przecież sąsiedzi nie potrzebują specjalnych zaproszeń aby się spotkać. Życzę aby Wasze działania nie tylko Was rozwijały ale oby Wasz zapał zapalał innych do działania.

„Tańcz nawet wtedy, gdy nikt nie patrzy, śpiewaj nawet wtedy, gdy nikt nie słucha. Kochaj tak, jakbyś nigdy nie był zraniony, żyj tak jakby Niebo było na Ziemi”. Autor nieznany

*

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Bogdance jest przeznaczony dla co najmniej 20 osób powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo, będących mieszkańcami gminy Puchaczów.

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Bogdance, na podstawie uchwały nr XXVI/163/16 Rady Gminy Puchaczów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie, funkcjonuje w strukturach organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie.

Pobyt w placówce jest częściowo odpłatny. Wysokość opłat ustalana jest w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych z uwzględnieniem sytuacji materialnej uczestnika. Zasady odpłatności za pobyt seniorów określa uchwała nr XXVII/170/16 Rady Gminy Puchaczów z dnia  29.12.2016 r. w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Bogdance.

Kadra Domu: Barbara Bronecka – Opiekun/Koordynator, Edyta Horzępa – opiekun, Agata Bartoszek – instruktor terapii zajęciowej, Aneta Bochra – fizjoterapeuta, Katarzyna Anioł – terapeuta zajęciowy.

*

„Nie starzeje się ten kto nie ma na to czasu.”  B.Franklin

Jak tu się starzeć, mając tysiące planów i silną wolę do działania.

Maria Lisek-Zięba

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: