BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

15 październik 2018

Dostępność sieci – ankieta wśród użytkowników

Ankieta wśród użytkowników – „Dostępność sieci” jest częścią badania Komisji Europejskiej dotyczącego dostępności sieci w świetle dyrektywy o dostępie do sieci.

Udział w ankiecie jest bardzo cenny i pomaga zrozumieć perspektywę korzystania w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Ankieta składa się z 5 części – łącznie z 23 pytań. Jej ukończenie zajmuje około 15-20 minut, w zależności od rodzaju technologii asystującej, z której się korzysta. Projekt ankiety uwzględnia istniejące standardy dostępności i jest testowany na ludziach używających różnych technologii asystujących. Ankieta jest tłumaczona maszynowo z języka angielskiego na inne oficjalne języki UE, z dodatkowymi korektami dla niektórych języków.

Wypełnij Ankietę

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: