BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

29 maj 2018

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Start do biznesu gwarancją sukcesu!”

Business School H. Polak, M. Polak sp. jawna zaprasza do udziału w projekcie „Start do biznesu gwarancją sukcesu!”.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących woj. lubelskie zamierzających z własnej inicjatywy rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Plakat SDBGS1

Udział w projekcie jest bezpłatny. Nabór trwa od 1 do 28 czerwca 2018 r.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,
 • osoby po 50 roku życia
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

W ramach projektu gwarantujemy:

 • przyznanie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie do 23 300 zł/ os.,
 • wsparcie pomostowe finansowe (na pokrycie niezbędnych opłat): przez okres pierwszych 6 m-cy w kwocie 1 550,00 zł/m-c/os. oraz kolejnych 6 m-cy w kwocie 1400,00 zł/m-c/os.,
 • profesjonalne szkolenia i doradztwo indywidualne umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Dodatkowo:  zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, doświadczoną kadrę wykładowców, wyżywienie, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać:

 • w Biurze Projektu w Lublinie, Legionowa 2 lok. 42  od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 – 16.00,
 • pod nr tel. 881-796-206, 881-798-689
 • e-mail: start@business-school.pl
 • business-school.pl/start

Damian Fituch

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: